Mr Lofa

Tá éacht mhór déanta ag David Walliams agus é ag ceiliúradh 10 mbliana dá chuid scríbhneoireachta i mbliana.

B’é The Boy in the Dress a foilsíodh i 2008 an chéad leabhar a scríobh sé. Ó shin i leith tá 13 úrscéal agus 5 pictiúrleabhar foilsithe aige.
Tá tóir domhanda ar a shaothar agus ní haon ionadh go bhfuil a chuid leabhar ar fáil i mbreis agus 53 teanga in iomlán, agus tá an Ghaeilge ar cheann de na teangacha sin!
B’é an chéad leabhar ó pheann David Walliams a d’fhoilsigh Futa Fata ná An Billiúnaí Beag. Seoladh an leabhar seo ag ocáid an-speisialta in Eason Sr. Uí Chonaill i gceartlár Bhaile Átha Cliath i mí Márta na bliana seo chaite. I measc na n-aoíanna a tháinig ar an lá bhí páistí as Gaelscoil Bhriain Bhoróimhe. Is acu a bhí an chraic le Gill Stedman agus criú RTÉ News2Day a bhí ann freisin ar an lá.

Faraor níor tháing aon bhilliúnaí ar cuairt an lá sin, ach nuair a sheol muid eagrán Gaeilge eile ó pheann Walliams, Mr. Lofa, i Siopa Leabhar Dubray, Sráid na Siopaí, Gaillimh, bhí aoi i láthair nach raibh súil leis an doras isteach.
Sea, a chairde, tháinig Mr. Lofa féin ar cuairt an lá sin. Bhí páistí óga Scoil Iognáid plúctha leis an mboladh breán a bhí uaidh!

An chéad bhliain eile, beidh fáil ar leagan Gaelach den scéal a bhfuil an-tóir ag léitheoirí air: Gangsta Granny. Idir an dá linn déanfar ceiliúradh ar fud na cruinne ar 10 mbliana de ghreann agus de scéalta ó pheann bisiúil David Walliams.
Leis na 10 mbliana a mharcáil, tá lascaine 20% ar an dá leabhar atá ar fáil uainn, An Billiúnaí Beag agus Mr Lofa ar an suíomh idirlín s’againn féin. Níl le déanamh agat ach an cód Walliams10 a chur isteach agus tú ag díol as d’ordú!

It’s ten years since David Walliams burst onto the chidren’s literary scene with his hilarious and thought-provoking stories.

The Boy in the Dress was his first book, published in 2008 and since then he has enthralled readers, leaving them in knots of laughter and floods of tears (sometimes simultaneously!) with a total of thirteen novels and five picture books.
It’s no wonder he has built a worldwide audience with his books, now available in more than 53 languages. We’re very proud at Futa Fata to have published his heartwarming stories in our own language.

Back in March 2017, we had the best fun at the launch in Eason O’Connell Street of An Billiúnaí Beag, our Irish-language reworking of Billionaire Boy. We were joined by students from Gaelscoil Bhriain Bhoróimhe who turned the interviewing tables on Gill Steadman and the RTÉ News2Day crew, on the scene to cover the event.
Unfortunately, no billionaire turned up to share their wealth with us on that day, but we did have a very special guest in Dubray Books, Galway in March of 2018 when we launched Mr. Stink (Mr Lofa).

We had to hold our noses, but we were delighted nonetheless to welcome Mr. Lofa himself to our launch party!
In 2019, we look forward to publishing an Irish edition of Walliams’ perennial favourite, Gangsta Granny, once again with the support of COGG, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta In the meantime, we’ll definitely be celebrating 10 years of Walliams charm and wit! To mark this 10th anniversary we’re offering a 20% discount on An Billiúnaí Beag and Mr Lofa on our own website. Simply use code Walliams10 at the checkout!

Rita agus an tSióg Mhaith

Is cailín beag í Rita le smaointí móra. Nuair nach bhfuil fonn uirthi í féin a ghléasadh ar maidin, samhlaíonn sí go bhfuil Síog Mhaith aici. Ní bheadh le déanamh ag an síog ach a slaitín draíochta a chroitheadh agus – sbhúis! Ach cad a tharlóidh ansin?

Is údar í Máire ar shraith úr-nua de phictiúr-leabhair faoi ‘Rita’, maisithe ag Andrew Whitson agus foilsithe ag An tSnáthaid Mhór. Tá trí leabhar do pháistí scríofa aici go dtí seo: ‘Ná Gabh ar Scoil!’, maisithe ag Tarsila Kruse (Futa Fata, 2015), ‘Lá Leis na Lochlannaigh’ (Cois Life, 2016) agus ‘Tubaiste ar an Titanic’ (Cló Mhaigh Eo, 2012). Aimníodh í do Leabhar na Bliana sa bhliain 2016, agus trí huaire do Ghradam Réics Carló. Is buaiteoir duais fhicsean an Oireachtais í chomh maith. Bhí ‘Ná Gabh ar Scoil!’ aistrithe go Cóiréis agus go Béarla mar ‘Don’t Go to School!’ (Sterling, 2017). Ceapadh Máire mar an chéad Comhalta Scríbhneoireachta do Pháistí don tuaisceart i 2017 agus tá sí lonnaithe in Ollscoil na Ríona. Bíonn sí gnóthach ag reachtáil ceardlanna do pháistí bunaithe ar a cuid leabhar – ag féilte litríochta, i scoileanna agus i leabharlanna ar fud na tíre.

Muiris, Matilda agus Mugal-Bhump

As Baile Átha Cliath do Mhuiris Ó Raghallaigh, an té a d’aistrigh an leabhar is deireanaí le Roald Dahl atá ar fáil i nGaeilge, Na Gamail (The Twits). Sin é an ceann faoin dá phleota (an tUasal Ó Gamail agus Bean Uí Ghamail) agus an tUasal Mugal-Bhump agus na moncaithe. Is é Muiris a d’aistrigh Danny, Seaimpín an Domhain anuraidh. Eagarthóir sa Ghúm is ea Muiris agus is breá leis scéalta Roald Dahl, agus tá maicín beag seacht mbliana d’aois ag Muiris, Aodh is ainm dó agus is breá leis siúd Roald Dahl chomh maith.

Cosúil le Danny, Seaimpín an Domhain agus Na Cailleacha, is é an sár-ealaíontóir iontach úd Quentin Blake a mhaisigh Na Gamail.

Faoi láthair tá Muiris ag obair ar leabhar nua Roald Dahl, Matilda — sin é an ceann faoin gcailín a léann gach uile leabhar thart uirthi agus atá in ann rudaí a bhogadh lena hintinn! Sárleabhar eile í Matilda agus beidh sí ar fáil an bhliain seo chugainn. 

Marta Robin Gearrbheatha

Aistriúchán ón bhFraincis atá sa leabhar seo, gearrinsint ar bheatha Mharta Robin a mhair i nGleann an Rhône 1902-1981. Rugadh í gar do Châteauneuf-de-Galaure, sráidbhaile beag thart ar 15km ó St. Vallier, baile mór atá uair a chloig ó dheas ó chathair mhór  Lyon.

Gnáthchailín tuaithe ab ea í a bhain sult as an saol, ag cabhrú le hobair tí is feirme nó ag spraoi lena cairde.  Mar sin féin ba léir gur chreid sí go láidir i nDia.  Bhíodh paidrín ina póca aici is í á rá, í go dícheallach ag foghlaim Teagasc Críostaí.

Buaileadh breoite í ina bean óg.  Tá scéal an tinnis an-chasta ach chaill sí lúth na mball agus radharc na súl. Pairiliseach ab ea í ar deireadh.  Bhronn Íosa marcanna na Páise uirthi agus d’fhulaingíodh sí an Pháis gach seachtain ar feadh 50 bliain. I rith na haimsire sin níor ith ná níor ól ná níor chodail sí ach mhair ar an gComaoineach Naofa uair sa tseachtain.

Cad chuige é seo ar fad?  Conas ar leag Dia a leithéid d’ualach ar aon bhean?  Níl an freagra sa leabhar, níl ann ach scéal a beatha, scéal míorúilteach ar deacair é a chreidiúint.  Ní iarrann an  t-údar ort é a chreidiúint. Chuir Marta a toil le toil Dé, ag glacadh leis gur theastaigh a cuid fulaingthe uaidh chun peacaigh a shlánú. Ba leor san di.   

Ach an leabhar seo a léamh cuirfear aithne ar Mharta Robin.  Creid nó ná creid, ba dhuine soilbhir gealgháireach í agus féith an ghrinn inti. Thagadh na sluaite ag triall uirthi, í ag éisteacht, ag guí agus ag cur comhairle orthu.  Cad eile is féidir a rá?   

Bhunaigh Marta comhluadar tuata darb ainm Les Foyers de Charité a eagraíonn cúrsaí spioradálta.  Faoi láthair tá 80 tigh acu i 40 tír ar fud an domhain mhóir.  Tá Foyer na hÉireann i nDún Mór Thoir, Co Phort Láirge, féach

www.foyerofcharity.ie   

www.foyer-chateauneuf.com  

This pocketsized paperback is a translation from the French Petite Vie de Marthe Robin by Raymond Peyret.  Here we have a biography of the French stigmatist Martha Robin (1902-1981) who not only became completely paralysed but also lost her sight. She suffered the Passion of Our Lord weekly for 50 years and during this time she neither ate, drank nor slept.  Her sole nourishment was weekly Communion.

Why was Martha chosen by God to suffer like this?  This book does not provide an answer.  If there is one it is not a human answer, only divine.  Martha accepted that this was her mission, that God needed her suffering to save souls.  In spite of  her continuous pain and appalling  agony she remained cheerful, chatting to visitors who came with petitions and all sorts of troubles.  She listened, prayed, advised and all who met her were profoundly moved. 

The Irish house of the Foyers of Charity (Foyers de Charité), a lay community founded by Martha and Père Georges Finet in 1936, is situated in Dunmore East, Co Waterford. www.foyerofcharity.ie 

www.foyer-chateauneuf.com               

Leabhar Nua – Dialann Emily Porter: An Jailtacht –

Bhí plean déanta ag Emily Porter dá laethanta saoire samhraidh i 1994; bhí sí chun fanacht sa leaba go dtí meánlae agus an chuid eile den lá a chaitheamh lena cara is fearr, Olivia. Ach, i ngan a fhios di, bhí plean eile ag a tuismitheoirí. Plean cruálach. Plean gránna. Plean díoltasach… Bhí Emily le cur, in aghaidh a tola, chuig Coláiste Samhraidh sa Ghaeltacht – nó An Jailtacht mar a thug Emily air!

Seoladh leabhar nua le Richie Conroy Dé Sathairn seo caite ag ócáid i nGáirdín Maeve Binchy i Leabharlann Dheilginise. Bhí slua breá i láthair agus cuireadh sólaistí ó na 90adaí ar fáil cosúil le TK red lemonade agus bonnóga! Bhí atmaisféar iontach i nDeilginis don deireadh seachtaine agus daoine ag freastal ar na hócáidí liteartha ar fad a bhí ar siúl mar chuid d’Fhéile Leabhar Dheilginse. Sheol an láithreoir agus scríbhneoir, Mary Kingston, agus maisitheoir an leabhair, Don Conroy, an leabhar go hoifigiúil, agus léigh Richie sliocht ón leabhar ag an seoladh.

Is leabhar eisceachtúil é Dialann Emily Porter: An Jailtacht toisc go dtosaíonn an leabhar i mBéarla agus de réir mar a thagann feabhas ar chumas Gaeilge an phríomhcharachtair, Emily, is i nGaeilge a chríochnaíonn an leabhar. Is carachtair bríomhair agus inchreidte í Emily agus tá a chuntas féin aici ar Twitter! Abair haigh léi ar na meáin shóisialta @Jailtacht….

Is scriptscríbhneoir é údar an leabhair, Richie Conroy, a oibríonn ar chláracha teilifíse éagsúla agus scannáin don aos óg. Tá gearrscéalta a scríobh sé foilsithe sa leabhar Saibhreas (Mentor Press). Is é Dialann Emily Porter: An Jailtacht a chéad úrscéal.

Is údar agus maisitheoir é Don Conroy a bhfuil an-chuid leabhar do pháistí agus do dhaoine óga foilsithe aige, ar fearr aithne air mar ‘Uncle Don’ le Dustin, Socky agus Zig & Zag ar The Den ar RTÉ (cuir ceist ar do thuismitheoirí). Is aisteoir é Don freisin agus páirteanna aige in Moone Boy (Sky), Roy (CBBC) agus sa scigchlár faisnéise Fran: Assistant Manager (TV3). Bhain sé an-taitneamh as a bheith ag obair i bpáirt lena mhac mar mhaisitheoir an leabhair seo.

Fágfaimid an focal scoir ag Emily féin anseo thíos agus í ag cur síos ar a scéal:

History is written by heroines who took bold stands against their oppressors in the name of justice. From Joan of Arc to Emmeline Pankhurst, from Rosa Parks to, me, Emily Porter. This is the story of how, in the Summer of 1994, I stood up against my Oppressors (my parents) and how I came out the other side a changed person. It’s a tale of a lost teenager, of lost innocence and of a lost pair of white pepe jeans (I’m not too worried about the innocence but I really miss those jeans.).

Tá an leabhar ar fáil ar €12 ó shuíomh www.comhar.ie/leabhair agus ó siopaí leabhar maithe ar fud na tíre. Tá an leabhar dírithe ar léitheoirí óga – nó éinne a d’fhreastail ar chúrsa Gaeilge sa Ghaeltacht riamh!

Íoslódáil an preasráiteas

 

International Literature Festival BAC ar an 19ú Bealtaine

Ghlac Sadhbh Devlin agus Tarsila Krüse pairt sa Party in the Park i bPáirc Phádraig mar chuid de International Literature Festival Dublin ILF BAC ar an 19ú Bealtaine. Bhí an-spraoi acu le léitheoirí óga ag dearadh meaisín, ag léamh agus ag ceardaíocht bunaithe ar a leabhar “Bí Ag Spraoi Liom”

Dhiarmuid Johnson agus a leabhar nua Tuatha Dé Danann

Diarmuid Johnson: Ón mBriotáin go dtí an Bhreatain Bheag agus go dtí an Bhruiséil.

Ar long idir an Bhriotáin agus an Bhreatain a bhí Diarmuid Johnson, anuraidh, nuair a fuair sé scéala óna fhoilsitheoir Darach Ó Scolaí go raibh Gradam Uí Shúilleabháin buaite ag a úrscéal Conaire Mór. Nuair a fógraíodh an duais, bhí Darach ag an Oireachtas i gCill Airne agus bhí Diarmuid i long a bhí á caitheadh anonn is anall ar Mhuir nIocht. In ainneoin an drochlíne fóin, bhí an bheirt acu ag éirí den urlár le ríméad.

Bhí Diarmuid ina chónaí sa Bhreatain Bheag ag an am agus é ag réiteach le bogadh go dtí an Bhriotáin. Ó shin tá úrscéal nua scríofa aige, Tuatha Dé Danann, agus beidh sí sin sna siopaí an mhí seo. Ó shin, freisin, tá Diarmuid tosaithe ag obair sa Bhruiséil — turas seacht n-uaire an chloig ar an traein ón mBriotáin — agus déanann sé iarracht filleadh ar a theach ann chomh minic agus is féidir. Ag obair mar aistritheoir i gCoimisiún na hEorpa atá sé, obair atá dian go maith, ach mar a mheabhraíonn a fhoilsitheoir dó, tá seacht n-uair an chloig aige ar an TGV le bheith ag dréachtadh an chéad úrsceal eile, úrsceal faoin leannán sí par excellence, Éadaín.

Tá a úrscéal nua, Tuatha Dé Danann, scéal a bhaineann le díbirt na bhFear Bolg as Éirinn agus le teacht Thuatha Dé Danann, díreach foilsithe agus beidh sé ar fáil gan mhoill i siopaí maithe leabhar agus ar shuíomh an fhoilsitheora www.leabharbreac.com.

Cathal am dul a luí

Teideal Údar Foilsitheoir
Cathal am dul a luí Anne Paradis Futa Fata

Tá Cathal réidh le dul a luí. Ach tá rudaí ar iarraidh air. Féach faoi na flapaí agus cabhraigh leis gach rud a fháil! On gcéad lá a cuireadh Cathal i láthair i nGaeilge, tá tóir leanúnach air.

Cairtleabhar atá ann le flapaí agus is féidir le páistí óga gnáthamh am luí Chathal a leanacht ó am folcadáin go póigín Mama. Tá iontas faoi gach flapa a chuireas go mór le léamh an scéal; rudaí a bheas siad ag súil leo agus rudaí nach mbeidh – Deaide ag snorcláil sa folcadán, mar shampla! Is é Cathal – Am dul a luí an seachtú leabhar sa tsraith seo atá foilsithe ag Futa Fata. Is iad ár gcairde, Chouette as Ceanada a d’fhoilsigh ar dtús é agus tá cáil ar an caractar beag seo, ar baisteadh Caillou air ó thús.

Tadhg Mac Dhonnagáin a d’aistrigh go Gaeilge agus is cinnte go mbainfear ard taitneamh as agus páistí óga ag réiteach iad fhéin dul a luí!

CÚ 2: Coimirceoir

Teideal Údar Foilsitheoir
CÚ 2: Coimirceoir Paul Bolger & Barry Devlin Cois Life

Chugainn faoi dheireadh: an dara húrscéal grafach sa tsraith CÚ, Cú 2: Coimirceoir. Anuraidh a foilsíodh leabhar a haon Cú: Cosantóir le Paul Bolger agus Barry Devlin, an chéad chuid d’eipic mhór Chú Chulainn. Chuir léitheoirí fáilte mhór roimh an leabhar seo a chuirfeadh na laochra móra Ultacha in aithne don ghlúin nua.

Ag tagairt don leabhar sin dó, is é a scríobh Eoin P. Ó Murchú san iris Nós, ‘Cé go bhfuil bunchreatlach an scéil ar eolas ag go leor níl an leabhar seo teanntaithe ag an seanscéal agus dá bhrí sin ní fada go dtéann sé agus na pictiúir chorraitheacha i bhfeidhm ort … Éiríonn thar cionn leis. Chuirfeadh úsáid chliste na ndathanna From Hell nó 300 i gcuimhne duit.”

San imleabhar seo insítear scéal Chú Chulainn in Albain agus é á oiliúint in ealaín an chogaidh ag an mbanghaiscíoch Scáthach, déantar cur síos ar a chairdeas leis an laoch óg Connachtach Feardia, agus ar a fhilleadh ar Éirinn mar ghaiscíoch oillte. Ach sa bhaile dó, ní hamháin go bhfuil a rí Conchúr in earráid leis, agus go bhfuil a chúige á ionsaí ag ollsluaite Mhéibhe, ach tá a ghrá geal Éimhear faoi bhagairt an bháis ag na Connachtaigh.

Insint láidir bhríomhar atá anseo ar an seanscéal agus é maisithe le fuinneamh is le brí ag an sárealaínotóir Paul Bolger. Leabhar í seo a dhúisíonn seanchuimhní an chine agus a spreagann samhlaíocht na hóige. 

 

 

 

Scéalta le hinsint don ghealach

Teideal Údar Foilsitheoir
Scéalta le hinisnt don ghealach Caoimhe Nic Lochlainn Cois Life

Téigh ag eitilt le Cóitín Luachra, ag scéalaíocht le Cú Chulainn, agus ag gaiscíocht leis na Fianna! Agus léigh an scéal ab fhearr dár insíodh riamh…

Seo chugat Scéalta le hinisnt don ghealach. Athinsintí bríomhara atá sa leabhar seo ar scéalta traidisiúnta ón bhéaloideas, agus iad curtha in oiriúint do pháistí na linne seo ag Caoimhe Nic Lochlainn. Tá meascán ann de scéalta gaiscíochta, scéalta tóraíochta agus scéalta grinn, roinnt acu bunaithe ar insintí i mBailiúchán na Scol, scéalta a bhreac páistí san fhichiú haois.

Dhá scéal déag atá sa leabhar ar an iomlán agus iad oiriúnach don tseomra ranga agus don léitheoireacht aonair araon. Tá na carachtair lán le fuinneamh, rud a bhíonn ní ba shoiléire fós nuair a léitear na scéalta os ard!

Tá léaráidí lándaite curtha ar fáil ag an mhaisitheoir Olivia Golden do na scéalta ar fad.

Seolfar an leabhar ar Champas Choláiste Phádraig in DCU agus beidh eolas faoi sin ar fáil go luath. Tá a thuilleadh eolais agus sliocht as an leabhar ar fáil ar shuíomh idirlín an fhoilsitheora: https://www.coislife.ie/product/scealta-le-hinsint-don-ghealach/

Tá eolas breise faoi Bhailiúchán na Scol ar fáil ar www.duchas.ie.                                        

 

Take a trip on a flying horse, tell some tall tales with Cú Chulainn, and go on wild adventures with the Fianna! And, of course, read the greatest story ever told…

Scéalta le hinsint don ghealach is full of exciting retellings of traditional Irish folk stories, made suitable for today’s young readers by Caoimhe Nic Lochlainn.

Suitable for readers from eight years of age and onwards, this book is an ideal choice for leisure reading or for use with a full school group. Humor and whimsy fill the pages, and many of the stories are based on old tales collected by schoolchildren in the 1930s as part of The Schools’ Collection (Bailiúchán na Scol).

A total of twelve stories appear in this collection, each one accompanied by Olivia Golden’s colourful illustrations.

The book will be launched at the St. Patrick’s College Campus of DCU, with details available in the coming weeks.

For more information and to read an excerpt from the book, visit the publisher’s website: https://www.coislife.ie/product/scealta-le-hinsint-don-ghealach/

For further information about The Schools’ Collection, visit www.duchas.ie.

Top
Facebook
Facebook