Marta Robin Gearrbheatha

Aistriúchán ón bhFraincis atá sa leabhar seo, gearrinsint ar bheatha Mharta Robin a mhair i nGleann an Rhône 1902-1981. Rugadh í gar do Châteauneuf-de-Galaure, sráidbhaile beag thart ar 15km ó St. Vallier, baile mór atá uair a chloig ó dheas ó chathair mhór  Lyon.

Gnáthchailín tuaithe ab ea í a bhain sult as an saol, ag cabhrú le hobair tí is feirme nó ag spraoi lena cairde.  Mar sin féin ba léir gur chreid sí go láidir i nDia.  Bhíodh paidrín ina póca aici is í á rá, í go dícheallach ag foghlaim Teagasc Críostaí.

Buaileadh breoite í ina bean óg.  Tá scéal an tinnis an-chasta ach chaill sí lúth na mball agus radharc na súl. Pairiliseach ab ea í ar deireadh.  Bhronn Íosa marcanna na Páise uirthi agus d’fhulaingíodh sí an Pháis gach seachtain ar feadh 50 bliain. I rith na haimsire sin níor ith ná níor ól ná níor chodail sí ach mhair ar an gComaoineach Naofa uair sa tseachtain.

Cad chuige é seo ar fad?  Conas ar leag Dia a leithéid d’ualach ar aon bhean?  Níl an freagra sa leabhar, níl ann ach scéal a beatha, scéal míorúilteach ar deacair é a chreidiúint.  Ní iarrann an  t-údar ort é a chreidiúint. Chuir Marta a toil le toil Dé, ag glacadh leis gur theastaigh a cuid fulaingthe uaidh chun peacaigh a shlánú. Ba leor san di.   

Ach an leabhar seo a léamh cuirfear aithne ar Mharta Robin.  Creid nó ná creid, ba dhuine soilbhir gealgháireach í agus féith an ghrinn inti. Thagadh na sluaite ag triall uirthi, í ag éisteacht, ag guí agus ag cur comhairle orthu.  Cad eile is féidir a rá?   

Bhunaigh Marta comhluadar tuata darb ainm Les Foyers de Charité a eagraíonn cúrsaí spioradálta.  Faoi láthair tá 80 tigh acu i 40 tír ar fud an domhain mhóir.  Tá Foyer na hÉireann i nDún Mór Thoir, Co Phort Láirge, féach

www.foyerofcharity.ie   

www.foyer-chateauneuf.com  

This pocketsized paperback is a translation from the French Petite Vie de Marthe Robin by Raymond Peyret.  Here we have a biography of the French stigmatist Martha Robin (1902-1981) who not only became completely paralysed but also lost her sight. She suffered the Passion of Our Lord weekly for 50 years and during this time she neither ate, drank nor slept.  Her sole nourishment was weekly Communion.

Why was Martha chosen by God to suffer like this?  This book does not provide an answer.  If there is one it is not a human answer, only divine.  Martha accepted that this was her mission, that God needed her suffering to save souls.  In spite of  her continuous pain and appalling  agony she remained cheerful, chatting to visitors who came with petitions and all sorts of troubles.  She listened, prayed, advised and all who met her were profoundly moved. 

The Irish house of the Foyers of Charity (Foyers de Charité), a lay community founded by Martha and Père Georges Finet in 1936, is situated in Dunmore East, Co Waterford. www.foyerofcharity.ie 

www.foyer-chateauneuf.com