Gradam LoveLeabharGaeilge 2019

The Irish Book Awards – Gradam LoveLeabharGaeilge 2019

Tá ríméad ar LoveLeabharGaeilge a fhógairt go bhfuil urraíocht á dhéanamh againn arís i mbliana ar an An Post Irish Book Award 2019 (Gradam LoveLeabharGaeilge).

Buaiteoir na bliana seo caite – Tuatha Dé Danann, le Diarmuid Johnson

Glacfar le h-iontrálacha ar an suíomh seo ó 1ú Iúil 2019 go dtí an 31ú Lúnasa 2019.  Ní mhór do gach foilsitheoir a bheith in ann 6 chóip crua a chur ar fáil do na leabhair ar fad do LoveLeabharGaeilge nuair a bheidh na h-iontrálacha á dhéanamh.

Tá an catagóir seo oscailte do leabhair do dhaoine fásta a foilsíodh idir 1ú Samhain 2018 agus 31ú Deireadh Fómhair 2019.  Cuirfear as an áireamh aon leabhar nach mbeidh foilsithe roimh 31ú Deireadh Fómhair 2019.

Caithfidh buaiteoir an ghradaim (údar an leabhair) a bheith i láthair d’ócaid an bhronnta  ar an 20ú Samhain 2019 i mBaile Átha Cliath.

Nóta:
Tá painéal neamhspléach moltóireachta curtha le chéile ag LoveLeabharGaeilge chun na h-iontrálacha a mheas agus chun buaiteoir a roghnú do Ghradam na bliana seo. Beidh deis ag an bpobal féin vóta a chaitheamh ar shuíomh an Irish Book Awards ach is ag an bpainéal moltóireachta amháin a bheidh an cinneadh deireadh.

Iarrtar oraibh na Téarmaí & Coinníollacha uile a léamh anseo agus an FHOIRM IARRATAIS A LÍONADH (THÍOS):

(Téarmaí & Coinníollacha Irish Book Awards)

Leagan Béarla
Top
Facebook
Facebook