An gradam do ‘Leabhar Gaeilge na Bliana’ buaite ag ‘Tuatha Dé Danann’ ag Irish Book Awards An Post

Is é Diarmuid Johnson, údar Tuatha Dé Danann, a thug leis an duais do ‘Leabhar Gaeilge na Bliana’ ag gradaim litríochta An Post i mBaile Átha Cliath.

Tá an gradam do ‘Leabhar Gaeilge na Bliana’ buaite ag Tuatha Dé Danann le Diarmuid Johnson ag na mórghradaim litríochta, An Post Irish Book Awards, a bhí ar siúl i mBaile Átha Cliath an t-seachtain seo caite. 

Seo an chéad uair riamh a bronnadh duais ‘Leabhar Gaeilge na Bliana’ ag na mórghradaim litríochta seo. Leabhar Breac, an teach foilsitheoireachta ag Darach Ó Scolaí i gCois Fharraige i gConamara, a d’fhoilsigh Tuatha Dé Danann.

Sé leabhar a bhí ar an ngearrliosta do ‘Gradam LoveLeabhar Gaeilge’ An buaiteoir Tuatha Dé Danann le Diarmuid Johnson (Leabhar Breac), Fuascailt an Iriseora le Michelle Nic Pháidín (Cois Life), Táin Bó Cuailnge, le Darach Ó Scolaí (Leabhar Breac), Teach an Gheafta, le Cathal Ó Searcaigh (Leabhar Breac), Lámh, Lámh Eile, le Alan Titley (Cló Iar-Chonnacht) Ceannródaí: Luíse Ghábhannach Ní Dhufaigh, le Celia de Fréine (LeabharComhar).

Darach Ó Scolaí agus Diarmuid Johnson ag seoladh ‘Tuatha Dé Danann’ sa Bhruiséil

 

Irish Book Awards agus gradam Gaeilge le bronnadh – Tuairisc

Sé leabhar Gaeilge ar ghearrliosta na Irish Book Awards agus gradam Gaeilge le bronnadh den chéad uair

Cliceáil anseo

SÁRÚ

Cluiche crua é slánú an domhain …

Mistéir, bulaíocht agus fadhbanna móra an domhain – tá siad go léir le sárú san úrscéal seo do léitheoirí in aois 11–15 bliain. Tá SÁRÚ an-oiriúnach mar ábhar léitheoireachta sa seomra ranga agus tá gluais ag deireadh an scéil.

Is é SÁRÚ an tríú húrscéal do léitheoirí óga a scríobh Anna Heussaff. Bhí na príomhcharachtair chéanna in Vortex (Cois Life, 2006) agus in Hóng (Cló Iar-Chonnacht 2012), a bhuaigh Gradam Speisialta na Moltóirí ó Leabhar Pháistí Éireann in 2013.

Tá imeachtaí físchluiche fite le mistéir agus contúirtí i SÁRÚ mar a bhí sna scéalta eile. Is cluiche nua é SÁRÚ atá á imirt ag Evan agus a chara Rio. An éireoidh leo an domhan a thabhairt slán sa chluiche, nó an gcuirfidh Crúb agus na bulaithe eile stop leo? An gcabhróidh Cara leo – an cailín nach ndéanann gáire? Maidir le Síofra, deirfiúr Evan, an imní is mó atá uirthise ná na bagairtí ón athrú aeráide sa domhan mór, agus tagann casadh mór sa scéal nuair a bhuailtear Baile an Chuain ag stoirm thubaisteach.

Go dtí an lá bán

Cnuasacht gearrscéalta ó cheithre scríbhneoir úra ó Chiorcal Scríbhneoireachta Ghaoth Dobhair as Tír Chonaill. Scéalta a bhfuil meon na mban curtha os ár gcomhar go láidir iontu; cuid acu dúshlánach agus cigilteach, iad uilig smaointeach agus fiafraitheach faoin tsaol. Inste i nglórtha tréitheacha tomhaiste i gcanúint an Iarthuaiscirt. Torthaí iad seo ó obair Chiorcail Scríbhneoireachta Ghaoth Dobhair le trí blianta anuas, bailiúchán spreagúil scéalta a léiríonn éagsúlacht agus scóip an Chiorcail Scríbhneoireachta.

A collection of short stories from four new writers from Chiorcal Scríbhneoireachta Ghaoth Dobhair in Donegal. Stories reflecting the attitudes of women are strongly presented; Some challenging and sensitive, they are all thoughtful and inquisitive about life. Results from the work of Chiorcal Scríbhneoireachta Ghaoth Dobhair for the past three years, an exciting collection of stories that reflect the diversity and scope of the Chiorcail Scríbhneoireachta.

Muireann Agus An Fharraige Fhiáin

Nuair a mhúsclaíonn Muireann maidin amháin, tá an teach folamh. Bhí a hathair amuigh ag iascaireacht ar an fharraige fhiáin is níor fhill sé fós. Tógann sí na rudaí is luachmhaire dá bhfuil aici síos chun an chuain: loicéad práis agus fiche sliogán fínicín beag istigh ann, griangraf dá hathair agus an bhábóg in ansa léi, Nóra. Tá sí chun iad a ofráil don fharraige chun a hathair a fháil ar ais slán sábháilte.

Ach an dtabharfaidh an fharraige fhiáin a hathair agus na haithreacha eile ar ais arís ón turas iascaireachta?

Scéal draíochtach faoi chreideamh, íobairt agus dóchas le húdar ardaitheanta agus le maisitheoir ardiomrá.

Malachy Doyle agus Andrew Whitson

An tSnathaid Mhór 2018

ISBN 9780993474590

Lth/Pgs 33

Luise Ghabhanach Ni Dhufaigh Ceannrodai

Luíse Ghabhánach Ní Dhufaigh: Ceannródaí

Tá clú ar Luíse Ghabhánach Ní Dhufaigh as an chéad Ghaelscoil ó laethanta na scoileanna scairte, Scoil Bhríde, a chur ar bun in 1917, ach ba mhó fós an t-éacht é don bhean seo nárbh eolas di go raibh an Ghaeilge ann le linn a hóige. Sa bheathaisnéis seo cuirtear an bhean iomráiteach, fhísiúil, mhisniúil seo inár láthair le daonnacht agus dúthracht taighde. Cíortar na gnéithe éagsúla dá saol,  óna cúlra teaghlaigh neamhghnách is a hóige sa bhFrainc, go dtí a haistriú go hÉireann i ndiaidh báis a hathar, an pháirt gníomhach a ghlac sí in Éirí Amach na Cásca agus a cuid oibre ceannródaíche ar son an oideachais lán-Ghaelaigh ar feadh a saoil.


An tÚdar

Is scríbhneoir ilghnéitheach í Celia de Fréine a scríobhann i nGaeilge agus i mBéarla. Tá an iliomad duaiseanna buaite aici dá cuid filíochta, scripteanna agus drámaí a bhíonn á stáitsiú go rialta. Ocht gcnuasach filíochta atá foilsithe aici go dtí seo, arb iad cuir amach seo dom : riddle me this (Arlen House, 2014), Blood Debts (Scotus Press, 2014) agus A lesson in Can’t (Scotus Press, 2014) na cinn is deireanaí uaithi. In 2017 d’fhoilsigh LeabhairCOMHAR a leagan drámata de Cúirt an Mheán Oíche le Brian Merriman. Is duine de chomhbhunaitheoirí Umbrella Theatre Company í, an compántas a léirigh Luíse, dráma bunaithe ar shaol Luíse Ghabhánach Ní Dhufaigh in 2016/2017. Is é Ceannródaí an chéad saothar próis óna peann.

An Mac Tíre a Raibh Faitíos an Domhain Air

Tá gaoth an fhómhair tagtha, tá na laethanta ag éirí gearr, agus tá na tráthnóntacha ag éirí … dorcha. Tá faitíos ar an mac tíre seo roimh an dorchadas. Go deimhin, tá faitíos air roimh go leor leor rudaí. Tá faitíos air roimh na mic tíre eile. Tá faitíos air roimh an torann a dhéanann mic tíre eile!

Sa leabhar álainn daite seo, insítear scéal an mhic tíre (Mactíre is ainm dó!!) agus é ag iarraidh an ceann is fearr a fháil ar an bhfaitíos. Níl a mháthair féin in ann ciall a bhaint as a maicín bocht agus, ar deireadh, tugann sé aghaidh ar an mbóthar … agus siar leis isteach sa bhForaois Mhór … áit a gcastar ainmhithe air atá chomh scanraithe is atá sé féin — nó fiú níos scanraithe fós!!

Ach rud amháin faoin mac tíre seo, is mac tíre séimh é, mac tíre cineálta tuisceanach, agus nuair a chasann sé le hainmhí atá níos scanraithe ná é féin bíonn trua aige dó. Agus in ainneoin an fhaitíos atá air féin, bíonn air a mhíniú don chara beag sin nach bhfuil aon ghá dó faitíos a bheith air. Ach cén chaoi an bhfaighidh sé an ceann is fearr ar an bhfaitíos atá air féin?

Scéal álainn é seo, scríofa go grámhar séimh ag Orianne Lallemand agus é maisithe leis an gcúram céanna ag Éléonore Thuillier (an bheirt a scríobh agus a mhaisigh an tsraith Macán). Seo í an chéad leabhar sa tsraith álainn Mac Tíre, ar na leabhair eile atá ar fáil go dtí seo tá An Mac Tíre atá sa Tóir ar an nGrá agus An Mac Tíre nach bhfuil Sásta Siúl. Is féidir tuilleadh eolais a fháil ar an leabhar An Mac Tíre a Raibh Faitíos an Domhain Air, nó é a cheannach, anseo.

Taithí Oibre

BLAG JEAIC

Cé go raibh soilse Manhattan feicthe agam míle uair ar an teilifís, baineadh geit asam nuair a chonaic mé iad i ndáiríre um thráthnóna. Bhí an triúr buaiteoirí ó Éirinn ag teacht ó aerfort JFK go dtí busáras an Port Authority i limisín mór: Bob ó Shligeach, Róise ó Chill Airne agus mé féin. Bhí an t-aerthuras fada ach bhí deis mhaith againn aithne a chur ar a chéile, gan trácht ar scannáin a fheiceáil agus fuílleach a ithe agus a ól. Is breá liom Aer Lingus.

Scaip gach duine i dtreonna éagsúla: nach iontach go bhfuil daoine muinteartha ag an triúr againn sa chathair mhór seo!

Tháinig m’uncail, Niall, isteach ó Queens chun mé a phiocadh suas. Is deartháir le mo mham é agus is ina theach siúd a fhanfaidh mé fad a bheidh mé i Nua-Eabhrac. Chuamar abhaile thar 59th Street Bridge. Dúirt Niall go bhfuil cáil faoi leith ar an droichead seo toisc gur chum Simon agus Garfunkel amhrán mar gheall air (fadó fadó sna seascaidí).

Chan sé cúpla líne dom: ‘Slow down, you move too fast … Looking for fun and feeling groovy.’

Sin mar a bhíodh ag an nglúin a chuaigh romhainn, a chairde, scléip agus comhluadar an t-am ar fad!

Úna is ainm do bhean chéile m’uncail agus tá beirt leanaí acu: Liam atá deich mbliana d’aois agus Cathy, dhá bhliain níos óige. Tá madra beag bríomhar acu freisin, Pebbles, saghas brocaire is dócha.

Beidh an triúr Éireannach ag dul isteach go Manhattan amárach mar tá camchuairt eagraithe ag Apple dúinn.

Sin uile don oíche anocht. Bhí lá fada agam.

Ar mhaith leat blag Jeaic a leanúint? Gliogáil anseo chun Taithí Oibre a cheannach!

Leabhair an Fhómhair 2018

Mr Lofa

Tá éacht mhór déanta ag David Walliams agus é ag ceiliúradh 10 mbliana dá chuid scríbhneoireachta i mbliana.

B’é The Boy in the Dress a foilsíodh i 2008 an chéad leabhar a scríobh sé. Ó shin i leith tá 13 úrscéal agus 5 pictiúrleabhar foilsithe aige.
Tá tóir domhanda ar a shaothar agus ní haon ionadh go bhfuil a chuid leabhar ar fáil i mbreis agus 53 teanga in iomlán, agus tá an Ghaeilge ar cheann de na teangacha sin!
B’é an chéad leabhar ó pheann David Walliams a d’fhoilsigh Futa Fata ná An Billiúnaí Beag. Seoladh an leabhar seo ag ocáid an-speisialta in Eason Sr. Uí Chonaill i gceartlár Bhaile Átha Cliath i mí Márta na bliana seo chaite. I measc na n-aoíanna a tháinig ar an lá bhí páistí as Gaelscoil Bhriain Bhoróimhe. Is acu a bhí an chraic le Gill Stedman agus criú RTÉ News2Day a bhí ann freisin ar an lá.

Faraor níor tháing aon bhilliúnaí ar cuairt an lá sin, ach nuair a sheol muid eagrán Gaeilge eile ó pheann Walliams, Mr. Lofa, i Siopa Leabhar Dubray, Sráid na Siopaí, Gaillimh, bhí aoi i láthair nach raibh súil leis an doras isteach.
Sea, a chairde, tháinig Mr. Lofa féin ar cuairt an lá sin. Bhí páistí óga Scoil Iognáid plúctha leis an mboladh breán a bhí uaidh!

An chéad bhliain eile, beidh fáil ar leagan Gaelach den scéal a bhfuil an-tóir ag léitheoirí air: Gangsta Granny. Idir an dá linn déanfar ceiliúradh ar fud na cruinne ar 10 mbliana de ghreann agus de scéalta ó pheann bisiúil David Walliams.
Leis na 10 mbliana a mharcáil, tá lascaine 20% ar an dá leabhar atá ar fáil uainn, An Billiúnaí Beag agus Mr Lofa ar an suíomh idirlín s’againn féin. Níl le déanamh agat ach an cód Walliams10 a chur isteach agus tú ag díol as d’ordú!

It’s ten years since David Walliams burst onto the chidren’s literary scene with his hilarious and thought-provoking stories.

The Boy in the Dress was his first book, published in 2008 and since then he has enthralled readers, leaving them in knots of laughter and floods of tears (sometimes simultaneously!) with a total of thirteen novels and five picture books.
It’s no wonder he has built a worldwide audience with his books, now available in more than 53 languages. We’re very proud at Futa Fata to have published his heartwarming stories in our own language.

Back in March 2017, we had the best fun at the launch in Eason O’Connell Street of An Billiúnaí Beag, our Irish-language reworking of Billionaire Boy. We were joined by students from Gaelscoil Bhriain Bhoróimhe who turned the interviewing tables on Gill Steadman and the RTÉ News2Day crew, on the scene to cover the event.
Unfortunately, no billionaire turned up to share their wealth with us on that day, but we did have a very special guest in Dubray Books, Galway in March of 2018 when we launched Mr. Stink (Mr Lofa).

We had to hold our noses, but we were delighted nonetheless to welcome Mr. Lofa himself to our launch party!
In 2019, we look forward to publishing an Irish edition of Walliams’ perennial favourite, Gangsta Granny, once again with the support of COGG, An Chomhairle um Oideachas Gaeltachta agus Gaelscolaíochta In the meantime, we’ll definitely be celebrating 10 years of Walliams charm and wit! To mark this 10th anniversary we’re offering a 20% discount on An Billiúnaí Beag and Mr Lofa on our own website. Simply use code Walliams10 at the checkout!

Top
Facebook
Facebook